Het einde der tijden: opnieuw.

Escape van de massa illusie, en ga je eigen leven leven… Nu je de kans nog hebt…

Bewustzijn, wees de waarnemer. Gemakkelijker gezegd dan gedaan..

Maar dat was vroeger zo, nu niet meer. Nu staan we voor keuzes, echte keuzes. Keuzes die bepalen wat voor leven je gaat leven: 3D slaaf? Of 5D Ziel?

In deze tijd kan alles. Echt alles. Behalve als je je laat muilkorven en inperken. Kijk dus goed om je heen, en zie!

Als je nog niet hebt laten inspuiten is het nog niet te laat. Zie dat alles leugens en propaganda is, erop gericht om iedereen weg te houden bij de waarheid.

Wat is waarheid? Waarheid is wat je zelf voelt in je eigen hart. Als je nog een hart hebt tenminste. Er zijn geen groepen, alleen individuen die men wil laten geloven dat zij deel uit moeten maken van een geloof, politieke partij, tijdschrift, media-kanaal of vakbond, om ergens bij te horen. Maar dit is enkel om je te kunnen manipuleren. Wat echt is wordt bewust vernield: Gezinnen worden uit elkaar gerukt om de kinderen te kunnen stelen, misbruiken en afmaken, of als ze jong genoeg zijn: Opeten.

Het enige wat je nog kan helpen is wakker worden.

Zoals de grootste propaganda expert van de vorige eeuw, Joseph Goebbels al beweerde: De grootste vijand van de leugen is de waarheid. De tijd waarin wij nu leven volgt dezelfde maatstaven, dezelfden die WO-I en II orkestreerden, doen dat nu nog.

Maar Bob Marley zei ook: Je kunt enkele mensen een tijdje voor de gek houden, maar je kunt nooit al de mensen de hele tijd voor de gek houden, dus STA OP! Sta rechtop! Sta op voor je Rechten! (anders ben je ze straks allemaal kwijt!) Maar… straks is NU!

De oorlog is nooit afgelopen, de manier van strijden is alleen veranderd: Nu wordt de bevolking rechtstreeks aangevallen, met biologische wapens: Dodelijke injecties, die zij zelf graag willen hebben, de sukkels! Ben jij een sukkel? Ga dan je derde dosis maar ophalen. Ben je geen sukkel? Zorg dan dat je weet hoe je uit de klauwen van de soldaten blijft: Boa’s, politie en hulpverleners, zij zijn allemaal gekocht, of hebben een arbeidscontract, en zijn bang hun baan te verliezen. Maar wat heb je aan een baan als je dood bent?

Leer zelf te denken door te zien: Denk hier maar eens over na.

Fixnature 30 Years.

What we have lost in 30 years?
Our freedom, our money, our health, all our human rights, the constitution and our freedom of speech, which was always we thought belonged in a democracy…. But a policestate is no Democracy now, is it?

Things have changed a lot since the founding of this ‘foundation’. In fact, it changes so much, that nothing will ever be the same again.

We all know, the going down the drain, started in 1996. Trias Politica, seized to be: Intro to the worldwide police state. Most people did not seem to notice what was actually going on. The bright ones, the wake ones, yes, they felt something began to feel ‘off’ with the world…

Slowly the world began to see how it would going to look…

The cabal, not so known as today, started to create the landscape:

 • No more borders
 • No more Nations
 • No more freedom
 • No more money
 • More surveilance

All according an old plan, that always worked. Devide and Conquer, top down hierarchy. Say goodby to ‘Democracy’.

Ofcourse no one should notice before it’s too late…

Corporate Brainwashingmachine

They started with the lies, as always..

And people still could not see trough them. It was still always about the money. How could the most money be ‘taken’?

 • War
 • Food
 • Health/sickness

Control, had to be the number one. So how are the people controlled?

 • Lies
 • MSM
 • False flags
 • Factory food
 • Chem trails
 • Spreading of disseases
 • Controlled opposition
 • Censorship
1996 These will be taken very soon. Fear for uprisings will be less if the people are disarmed…

We all know how it looks now.

All our freedom gone, Martial Law, Curfews, Economy devastated, Lockdown.

Very slowly the people are waking up, in disbelief of what has happened while they were asleep. Was this done by their governments? Not exactly. But they complied with it, out of ignorance, vanity or greed?